W trosce o BRD

W trosce o BRD

                          

 


Złączmy się w modlitwie w trosce o bezpieczną jazdę w 2014 roku

 


MIVA Polska i Krajowe Duszpasterstwo Kierowców zaprasza do refleksji i modlitwy w intencjach kierowców i wszystkich użytkowników drogi. To jedna z form realizacji hasła „Kierujmy się miłością na drodze”, propagowanego przez duszpasterstwo kierowców. Modlitwa to także sposób na ewangelizowanie świata i czynienia go lepszym, jak mówi Papież Franciszek w w swojej adhortacji apostolskiej Evangelii gaudium.

 

- Czyż nie jest ważną sprawą dobro i bezpieczeństwo wszystkich poruszających się po drogach i kierujących pojazdami, którzy są naszymi bliźnimi, na których dobru powinno nam zależeć?! Chcieć, pragnąć i szukać dobra innych to właśnie ich kochać

- Włącz się do przynajmniej raz w miesiącu do wspólnej modlitwy, gdziekolwiek jesteś, życząc i pragnąc dobra wszystkich poruszających się po naszych drogach, bez żadnego wyjątku. W ten sposób świat będzie się stawał lepszy, a drogi bezpieczniejsze:

 

 

Styczeń

Aby Boże błogosławieństwo i opieka towarzyszyły wszystkim kierowcom i podróżującym przez cały rok i by pamiętali o swojej chrześcijańskiej tożsamości we wszystkich sytuacjach życia, a szczególnie podczas podróży.

 

Luty

Aby instytucje, organizacje i służby troszczące o bezpieczeństwo na drogach, zawsze szczerze i z oddaniem podejmowały wysiłki i różnorakie inicjatywy dla rzeczywistego dobra użytkowników dróg i poprawy bezpieczeństwa drogowego.

 

Marzec

Aby pamięć i szacunek dla daru życia, które ofiarował nam Stwórca, chroniły kierujących pojazdami przed nieodpowiedzialnymi i ryzykownymi zachowaniami prowadzącymi często do narażania na utratę życia lub kalectwo.

 

Kwiecień

Aby okres Wielkiego Postu, przygotowujący do obchodów Zmartwychwstania Chrystusa Pana, pomógł kierowcom widzieć wyraźniej swoje wady i grzechy i przezwyciężać je z pomocą Bożej łaski, odkrywając radość kroczenia drogami Ewangelii.

 

Maj

Aby wstawiennictwo i przykład Matki Bożej Królowej Polski, posłusznej Bożej woli i wypełniającej nakazy Prawa, był pomocą i zachętą do większego szacunku i przestrzegania zasad bezpieczeństwa drogowego, zwłaszcza przez motocyklistów i młodych kierowców.

 

Czerwiec

Aby Najświętsze Serce Jezusowe, dobroci i miłości pełne wobec wszystkich ludzi, nieustanie pociągało wszystkich użytkowników dróg do kierowania się nadrzędną zasadą miłości Boga i bliźniego i unikania wszelkiego rodzaju egoistycznych czy agresywnych zachowań kierowców - także poprzez słowa i gesty.

 

Lipiec

Aby św. Krzysztof, Patron kierowców i podróżujących, którego imię znaczy „niosący Chrystusa”, był inspiracją do dobrych i szlachetnych zachowań za kierownicą w duchu chrześcijańskiego świadectwa i otwierał serca na dziękczynienie Panu Bogu za bezpiecznie podróże i chętną pomoc misjonarzom będącym w potrzebie środków transportu, aby wspomóc ich pracę misyjną.  

 

Sierpień

Niech przeżywanie miesiąca trzeźwości będzie okazją do rachunku sumienia i umocni wszystkich kierujących pojazdami w przekonaniu o bezwzględnej potrzebie i konieczności zachowania trzeźwości za kierownicą dla dobra swojego i dobra wszystkich bliźnich.

 

Wrzesień

Aby niechronieni uczestnicy ruchu drogowego - piesi i rowerzyści, mogli zawsze czuć się bezpieczni korzystając z dróg, chodników i ścieżek rowerowych i nie spotykali się z lekceważeniem innych poruszających się po drogach.

 

Październik

Aby polscy misjonarze i misjonarki poświęcający się dla głoszenia Ewangelii i służby ludziom na krańcach świata byli zachowani od wszelkich niebezpieczeństw w czasie podróży po ich misyjnych drogach i bezdrożach.

 

Listopad

Aby dzięki Bożemu Miłosierdziu wszyscy, którzy stracili życie w wypadkach drogowych mogli wejść do domu Ojca w niebie, a ich bliscy odnajdywali pociechę w Słowie Bożym, które jest lampą nadziei dla pielgrzymów tej ziemi.

 

Grudzień

Aby adwentowe oczekiwanie i potem świętowanie Narodzenia Jezusa Chrystusa były dla wszystkich czasem radości i wzajemnej życzliwości na drogach, w podróży i nie były zmącone przez żadne tragedie drogowe i komunikacyjne.

 

- Przynajmniej raz w miesiącu ofiaruj wielkodusznie w podanej intencji modlitwę: Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…. i Pod Twoją obronę….

Święty Krzysztofie, módl się za nami! Boże prowadź!

- Albo możesz też odmówić Koronkę do Miłosierdzia Bożego.

 

Papież Franciszek w swojej adhortacji apostolskiej Evangelii gaudium zachęca do ewangelizowania świata i czynienia go lepszym również poprzez modlitwę, która nabiera charakteru modlitwy wstawienniczej: „Ona – jak mówi Papież – dostarcza nam motywów do szukania dobra innych.” Papież Franciszek przywołuje św. Pawła Apostoła modlącego się gorliwie za wszystkich: zawsze, w każdej modlitwie, zanosząc ją z radością za was wszystkich […] bo noszę was wszystkich w sercu (Flp 1, 4. 7). Serce modlącego się za innych staje się bardziej uważne na innych i bardziej hojne, wyzwolone od wyizolowanej zamkniętej świadomości i pragnie czynić dobro.(…) Serce Boga wzrusza się przy wstawiennictwie, jednak w rzeczywistości On zawsze trzyma nas za rękę ….” (Evangelii gaudium 281nn).                

 

Akcja św. Krzysztof 2017

Zobacz nasze filmy:

więcej...

feed-image Nasze wiadomości


Ten serwis wykorzystuje pliki cookies w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Korzystanie z serwisu internetowego bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w Polityce Prywatności.